Epezabal

Trasterotako ateak

Instalazio barruan kolokatzen diren ateak dira. Hauen muntaia normalean igeltseroak egiten du. Akabatu eta kolore ezberdinetako ditugu.